© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 23maart2021
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland

Binnenkort

Pieter van de Schaaf heeft de

gegevens van de zaailingen binnen.

Dat betekent dat de zaailingen in de

kiembakjes gezet kunnen worden. Dit

gebeurd in de bewaring op het NAK

proefbedrijf. Zowel het gangbare als

het bio proefveld zijn zo weer in

voorbereiding voor seizoen 2021.

Jaarvergadering Tollebeek

zal in januari 2021 geen doorgang vinden op de

gebruikelijke wijze. Het bestuur zal u op de

hoogte brengen wanneer er info bekend is.

De Jaarvergadering heeft doorgaans plaats in “de Goede Aanloop” te Tollebeek. Koffie vanaf 09.30u, Aanvang 10.00u

Jaarvergadering

Jaarlijks vindt er, meestal in de derde week van januari, een vergadering plaats waarin lopende zaken worden besproken. Rond de lunch vinden er doorgaans twee lezingen plaats over actuele zaken in onderzoek of andere bijzondere zaken. Opening door de voorzitter Notulen vorige jaarvergadering Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag secretaris Verslag door de penningmeester Verslag kascontrole commissie Verslag rassenlijst opnames en C.G.O. onderzoek Lunch Verslag Proefveldcommissie Geert Veenhuizenfonds Inleiding 1 en 2 Afsluiting Inleveren lijst met zaailingen voor proefvelden kan tot 15 februari Voor lijst zie “Actueel”
© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 23maart2021

Binnenkort

Pieter van de Schaaf heeft de

gegevens van de zaailingen

binnen. Dat betekent dat de

zaailingen in de kiembakjes

gezet kunnen worden. Dit

gebeurd in de bewaring op het

NAK proefbedrijf. Zowel het

gangbare als het bio proefveld

zijn zo weer in voorbereiding

voor seizoen 2021.

Jaarvergadering Tollebeek

zal in januari 2021 geen doorgang

vinden op de gebruikelijke wijze. Het

bestuur zal u op de hoogte brengen

wanneer er info bekend is.

De Jaarvergadering heeft doorgaans plaats in “de Goede Aanloop” te Tollebeek. Koffie vanaf 09.30u, Aanvang 10.00u

Jaarvergadering

Jaarlijks vindt er, meestal in de derde week van januari, een vergadering plaats waarin lopende zaken worden besproken. Rond de lunch vinden er doorgaans twee lezingen plaats over actuele zaken in onderzoek of andere bijzondere zaken. Opening door de voorzitter Notulen vorige jaarvergadering Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag secretaris Verslag door de penningmeester Verslag kascontrole commissie Verslag rassenlijst opnames en C.G.O. onderzoek Lunch Verslag Proefveldcommissie Geert Veenhuizenfonds Inleiding 1 en 2 Afsluiting Inleveren lijst met zaailingen voor proefvelden kan tot 15 februari Voor lijst zie “Actueel”
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland