© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 05 maart 2024
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland

Binnenkort

Woensdag 21 februari 2024 was de

Jaarvergadering Tollebeek

Agenda Notulen 2023 Jaarverslag 2023 CGO rassen De Jaarvergadering heeft plaats in de “de Goede Aanloop” te Tollebeek. Koffie vanaf 09.30u, Aanvang 10.00u

Jaarvergadering

Jaarlijks vindt er, meestal in de derde week van januari, een vergadering plaats waarin lopende zaken worden besproken. Rond de lunch vinden er doorgaans twee lezingen plaats over actuele zaken in onderzoek of andere bijzondere zaken. Opening door de voorzitter Notulen vorige jaarvergadering Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag secretaris Verslag door de penningmeester Verslag kascontrole commissie Verslag rassenlijst opnames en C.G.O. onderzoek Lunch Verslag Proefveldcommissie Geert Veenhuizenfonds Inleiding 1 en 2 Afsluiting Inleveren lijst met zaailingen voor proefvelden kan tot 15 februari Voor lijst zie “Actueel”
© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 05mrt2024

Binnenkort

Woensdag 21 februari 2024 was de

Jaarvergadering Tollebeek

Agenda Notulen 2023 Jaarverslag 2023 CGO rassen De Jaarvergadering heeft plaats in de “de Goede Aanloop” te Tollebeek. Koffie vanaf 09.30u, Aanvang 10.00u

Jaarvergadering

Jaarlijks vindt er, meestal in de derde week van januari, een vergadering plaats waarin lopende zaken worden besproken. Rond de lunch vinden er doorgaans twee lezingen plaats over actuele zaken in onderzoek of andere bijzondere zaken. Opening door de voorzitter Notulen vorige jaarvergadering Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag secretaris Verslag door de penningmeester Verslag kascontrole commissie Verslag rassenlijst opnames en C.G.O. onderzoek Lunch Verslag Proefveldcommissie Geert Veenhuizenfonds Inleiding 1 en 2 Afsluiting Inleveren lijst met zaailingen voor proefvelden kan tot 15 februari Voor lijst zie “Actueel”
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland