© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 15mei2021
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland

Binnenkort

Poten van de proefvelden 12 mei 2021

Pieter van de Schaaf heeft de gegevens van de

zaailingen binnen. Dat betekent dat de

zaailingen in de kiembakjes gezet kunnen

worden. Dit gebeurd in de bewaring op het NAK

proefbedrijf. Zowel het gangbare als het bio

proefveld zijn zo weer in voorbereiding voor

seizoen 2021.

Jaarvergadering Tollebeek

heeft in januari 2021 geen doorgang kunnen

vinden op de gebruikelijke wijze. Het bestuur

zal u op de hoogte brengen wanneer er info

bekend is.

De Jaarvergadering heeft doorgaans plaats in “de Goede Aanloop” te Tollebeek. Koffie vanaf 09.30u, Aanvang 10.00u

Jaarvergadering

Jaarlijks vindt er, meestal in de derde week van januari, een vergadering plaats waarin lopende zaken worden besproken. Rond de lunch vinden er doorgaans twee lezingen plaats over actuele zaken in onderzoek of andere bijzondere zaken. Opening door de voorzitter Notulen vorige jaarvergadering Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag secretaris Verslag door de penningmeester Verslag kascontrole commissie Verslag rassenlijst opnames en C.G.O. onderzoek Lunch Verslag Proefveldcommissie Geert Veenhuizenfonds Inleiding 1 en 2 Afsluiting Inleveren lijst met zaailingen voor proefvelden kan tot 15 februari Voor lijst zie “Actueel”
© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 15mei2021

Binnenkort

Poten van de proefvelden 12 mei 2021

Pieter van de Schaaf heeft de gegevens van de zaailingen

binnen. Dat betekent dat de zaailingen in de kiembakjes

gezet kunnen worden. Dit gebeurd in de bewaring op het

NAK proefbedrijf. Zowel het gangbare als het bio

proefveld zijn zo weer in voorbereiding voor seizoen

2021.

Jaarvergadering Tollebeek

heeft in januari 2021 geen doorgang

kunnen vinden op de gebruikelijke

wijze. Het bestuur zal u op de hoogte

brengen wanneer er info bekend is.

De Jaarvergadering heeft doorgaans plaats in “de Goede Aanloop” te Tollebeek. Koffie vanaf 09.30u, Aanvang 10.00u

Jaarvergadering

Jaarlijks vindt er, meestal in de derde week van januari, een vergadering plaats waarin lopende zaken worden besproken. Rond de lunch vinden er doorgaans twee lezingen plaats over actuele zaken in onderzoek of andere bijzondere zaken. Opening door de voorzitter Notulen vorige jaarvergadering Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag secretaris Verslag door de penningmeester Verslag kascontrole commissie Verslag rassenlijst opnames en C.G.O. onderzoek Lunch Verslag Proefveldcommissie Geert Veenhuizenfonds Inleiding 1 en 2 Afsluiting Inleveren lijst met zaailingen voor proefvelden kan tot 15 februari Voor lijst zie “Actueel”
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland