© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 13 mei 2024
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland

Jubilea

40 jaar AKV

23 november 1994 wordt in “t Voorhuys”in Emmeloord een jubileumbijeenkomst gehouden als viering van het 40 jarig bestaan van de kwekersvereniging. Totaal zijn van de aangesloten kwekers in de jaren 1954 t/m 1994 61 rassen opgenomen op de Nederlandse beschrijvende rassenlijst. Hierbij zijn 9 rassen die na 10 jaar of korter, van de lijst afgevoerd. 6 rassen zijn in hun bestaan niet boven de 100 ha uitgekomen. Er zijn totaal 20 rassen die de 1000 ha grens zijngepasseerd, waarvan 3 boven de 5000 ha te weten: Resy, Draga en Marfona. Het totale areaal vertoond een gestage groei: in 1963 398 ha 1973 716 ha 1983 2805 ha 1993 7211 ha Het totale areaal monopolierassen van de gezamenlijke kwekers in deze 40 jaar was 78.639 ha. In 1993 is naast de aanbevelende rassenlijst de nationale lijst ingevoerd. Hierdoor werd het handelsverkeer van nieuwe rassen bevorderd. Op de nationale lijst zijn van onze kwekers de volgende rassen toegelaten: Amati Weibull Astol A. Smid Cornado Konst Research Cosmos Konst Research Fianna Konst Research Krostar S. Kroeze Parade Fa. van Rijn Picasso Duoplant/Holstein Raja Fa. Wolf & Wolf Rapido Maatschap Boerhave Santana Fa. van Rijn Signal J.J. Schilt Vento P. Smeenge

Bestuur 1994

J. van Loon voorzitter J. Haak secretaris/penningmeester A.J.M. vd Linden alg lid P. Konst alg lid P. Smeenge alg lid W.F. Bouma adv lid

50 jaar AKV Midden Nederland

12 januari 2005 werd het 50 jarig bestaan van de vereniging gevierd in Restaurant “De Goede Aanloop” te Tollebeek. In vijftig jaar heeft de vereniging slechts twee voorzitters gekend. Het verloop van het bestuur is gering. We zijn sinds 2004 toe aan de zesde secretaris en pas aan de eerste penninmeester. Ruim 49 jaar is deze functie gecombineerd met het secretariaat. De overige bestuursleden, negen in getal waren en zijn vooral betrokken bij de voorbeproeving en het organiseren van activiteiten. De samenstelling van het bestuur is sinds de jaarvergadering van 14 januari 2004 en de daarop volgende bestuursvergadering in februari als volgt”: J.P. van Loon voorzitter J. Eising secretaris P.T. Konst penninmeester P.H. Smeenge Proefveldcommissie J. Haak alg lid

Voorbeproeving

De voorbeproeving heeft de laatste jaren in haar opzet geen verandering ondergaan. We zijn nog steeds te gast op de proefboerderij van de NAK. De heet Grovenstein heeft tien jaar lang de begeleiding en verzorging van het proefveld voor zijn rekening genomen. In 1998/99 heeft dhr Boxen dit gedaan en vanaf 2000 is de heer Obbink hiervoor verantwoordelijk voor geworden. Sinds 2007 is dhr. Pieter vd Schaaf hiervoor verantwoordelijk. Rassen Gedurende vijftig jaar hebben de leden een respectabel aantal rassen op de Nederlandse Rassenlijst weten te krijgen. Hier een overzicht. Potato Pedigree klik hier

Geert Veenhuizenfonds

Na de viering in 1957 van de honderste geboortedag van Geert Veenhuizen, de pionier in aardappelveredeling, is het naar hem genoemde fonds ingesteld. Dit fonds heeft in de loop der jaren ook vele kwekers geëerd met uitreiking van een wandbord van Makkumer aardewerk. Na 1992 raakte het fonds in versukkeling door gebrek aan middelen. In 1997 is vanuit de kwekers het initiatief genomen het fonds te laten voort bestaan. De kwekersverenigingen doen een jaarlijkse donatie. Lees ook het regionieuws hier. terug naar actueel
© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 13mei2024

Jubilea

40 jaar AKV

23 november 1994 wordt in “t Voorhuys”in Emmeloord een jubileumbijeenkomst gehouden als viering van het 40 jarig bestaan van de kwekersvereniging. Totaal zijn van de aangesloten kwekers in de jaren 1954 t/m 1994 61 rassen opgenomen op de Nederlandse beschrijvende rassenlijst. Hierbij zijn 9 rassen die na 10 jaar of korter, van de lijst afgevoerd. 6 rassen zijn in hun bestaan niet boven de 100 ha uitgekomen. Er zijn totaal 20 rassen die de 1000 ha grens zijngepasseerd, waarvan 3 boven de 5000 ha te weten: Resy, Draga en Marfona. Het totale areaal vertoond een gestage groei: in 1963 398 ha 1973 716 ha 1983 2805 ha 1993 7211 ha Het totale areaal monopolierassen van de gezamenlijke kwekers in deze 40 jaar was 78.639 ha. In 1993 is naast de aanbevelende rassenlijst de nationale lijst ingevoerd. Hierdoor werd het handelsverkeer van nieuwe rassen bevorderd. Op de nationale lijst zijn van onze kwekers de volgende rassen toegelaten: Amati Weibull Astol A. Smid Cornado Konst Research Cosmos Konst Research Fianna Konst Research Krostar S. Kroeze Parade Fa. van Rijn Picasso Duoplant/Holstein Raja Fa. Wolf & Wolf Rapido Maatschap Boerhave Santana Fa. van Rijn Signal J.J. Schilt Vento P. Smeenge

Bestuur 1994

J. van Loon voorzitter J. Haak secretaris/penningmeester A.J.M. vd Linden alg lid P. Konst alg lid P. Smeenge alg lid W.F. Bouma adv lid

50 jaar AKV Midden Nederland

12 januari 2005 werd het 50 jarig bestaan van de vereniging gevierd in Restaurant “De Goede Aanloop” te Tollebeek. In vijftig jaar heeft de vereniging slechts twee voorzitters gekend. Het verloop van het bestuur is gering. We zijn sinds 2004 toe aan de zesde secretaris en pas aan de eerste penninmeester. Ruim 49 jaar is deze functie gecombineerd met het secretariaat. De overige bestuursleden, negen in getal waren en zijn vooral betrokken bij de voorbeproeving en het organiseren van activiteiten. De samenstelling van het bestuur is sinds de jaarvergadering van 14 januari 2004 en de daarop volgende bestuursvergadering in februari als volgt”: J.P. van Loon voorzitter J. Eising secretaris P.T. Konst penninmeester P.H. Smeenge Proefveldcommissie J. Haak alg lid

Voorbeproeving

De voorbeproeving heeft de laatste jaren in haar opzet geen verandering ondergaan. We zijn nog steeds te gast op de proefboerderij van de NAK. De heet Grovenstein heeft tien jaar lang de begeleiding en verzorging van het proefveld voor zijn rekening genomen. In 1998/99 heeft dhr Boxen dit gedaan en vanaf 2000 is de heer Obbink hiervoor verantwoordelijk voor geworden. Sinds 2007 is dhr. Pieter vd Schaaf hiervoor verantwoordelijk. Rassen Gedurende vijftig jaar hebben de leden een respectabel aantal rassen op de Nederlandse Rassenlijst weten te krijgen. Hier een overzicht. Potato Pedigree klik hier

Geert Veenhuizenfonds

Na de viering in 1957 van de honderste geboortedag van Geert Veenhuizen, de pionier in aardappelveredeling, is het naar hem genoemde fonds ingesteld. Dit fonds heeft in de loop der jaren ook vele kwekers geëerd met uitreiking van een wandbord van Makkumer aardewerk. Na 1992 raakte het fonds in versukkeling door gebrek aan middelen. In 1997 is vanuit de kwekers het initiatief genomen het fonds te laten voort bestaan. De kwekersverenigingen doen een jaarlijkse donatie. Lees ook het regionieuws hier. terug naar actueel
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland