© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 13 mei 2024
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland

Geschiedenis

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering van de AKV Midden Nederland is gehouden op 6 december 1954 in “Het Haasje”te Bant. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de heer M.J. Rademakers. Er zijn 30 personen aanwezig waaronder de heer H. Leenders (secr. van de Nedelandse Kwekers Bond), de heer Zingstra (C.O.A.), Ir G.A. Thijn (S.V.P.) met zijn medewerkers. Ir. G. Salentijn, N.A.K., Noordoostpolder met enkele personeelsleden, vervolgens vertegenwoordigers van het consulentschap, de pers en voor zover na te gaan, alle in de N.O.P. werkzame kwekers. Lees hier het verslag. Uit Overijssel zijn geen kwekers aanwezig. De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel tot oprichting van “een vereniging voor aardappelkwekers” in de NOP en Overijssel. Het is gewenst de aardappelkwekers in groepsverband bijeen te brengen in provinciale verenigingen om onderlinge contacten te vergemakkelijken en gezamenlijke problemen in meer besloten verband naar voren te brengen. Dr. ir. Feekes geeft hierop aanvulling: Voorheen bestond de N.K.B. naast de vakgroep kwekershandelaren. Bij onderlinge afspraak hield eerst genoemde zich in de eerste plaats bezig met meer economische aangelegenheden. Inmiddels is 5 jaar geleden de Stichting voor Plantenveredeling (SVP) onstaan en op belangrijke wijze gefinancierd door het bedrijfsleven en de staat. Beproeving in het buitenland naar Feekes en Haisma.

Bestuur 1955

M.J. Rademakers voorzitter W. Feekes secretaris/penningmeester J.A. Crebas F.J. Bruinsma Colijn assistent secretaris Ir. G.A. Thijn adviserend lid

Excursies

De vereniging kent een rijke traditie in het organiseren van excursies naar binnen- en buitenland. Om kennis te nemen van het kwekerswerk elders worden vanaf begin 60-er jaren excursies georganiseerd. Hiernaast een aantal verslagen die bewaard zijn gebleven.

Werkzaamheden van de

vereniging

Bespreking van de resultaten van de werkgroep aardappelen van de N.K.B. (en de SVP) De heer M.J. Rademakers is lid van genoemde werkgroep.

Kweekdoel

Het kweekdoel lag bij de oprichting van de vereniging nog sterk op het vinden van een goed consumptieras. Lange tijd is er gezocht naar een Bintje vervanger. De opkomst van de aardappelmoeheid en de mogelijkheden van resistentie in te kruisen bracht daar verandering in. Ook de verdeling op Phytophthora resistentie had in de begin jaren veel aandacht. Met het doorbreken van de Resistentie factoren en de steeds betere gewasbeschermingsmiddelen daalde de aandacht. AM kwam op de eerste plaats. Het keerpunt ligt rond 1980, waarna Phytophthora hernieuwde aandacht krijgt. De opkomst van de verwerkende industrie, vooral de verwerking tot frites, heeft aanvankelijk weinig invloed op de kweekactiviteiten. Dat zal mede gekomen zijn door de geschiktheid van het ras Bintje voor de industrie. Echter, na het droge jaar 1976 met de enorme luizenvluchten die hoge percentages afkeuringen tot gevolg had is er meer gekweekt op andere frites geschikte rassen.

De 2e 25 jaar

Bij de overheid is het beleid “bezuinigen, bezuinigen” een zwaarwegend motto. Prioriteit en Profijtbeginsel is het motto.Landbouwkundig onderzoek wordt gereorganiseerd, instituten worden afgebouwd of gesloten. De handelshuizen nemen steeds meer taken over. Ook het rassenonderzoek aardappelen moet op een andere manier gestalte krijgen. Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek C.G.O. wordt door de NAK tuinbouw opgezet. Zowel kleine tot middelgrote kwekers alsmede grote handelshuizen zijn betrokken bij de kwekersvereniging. excursie Duitsland 1961 IJsselmeerpolders IJsselmeerpolders excursie Frankrijk 1963 IJsselmeerpolders excursie Luxemburg en Belgie excursie DDR 1968 excursie West Duitsland 1987
© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 13mei2024

Geschiedenis

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering van de AKV Midden Nederland is gehouden op 6 december 1954 in “Het Haasje”te Bant. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de heer M.J. Rademakers. Er zijn 30 personen aanwezig waaronder de heer H. Leenders (secr. van de Nedelandse Kwekers Bond), de heer Zingstra (C.O.A.), Ir G.A. Thijn (S.V.P.) met zijn medewerkers. Ir. G. Salentijn, N.A.K., Noordoostpolder met enkele personeelsleden, vervolgens vertegenwoordigers van het consulentschap, de pers en voor zover na te gaan, alle in de N.O.P. werkzame kwekers. Lees hier het verslag. Uit Overijssel zijn geen kwekers aanwezig. De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel tot oprichting van “een vereniging voor aardappelkwekers” in de NOP en Overijssel. Het is gewenst de aardappelkwekers in groepsverband bijeen te brengen in provinciale verenigingen om onderlinge contacten te vergemakkelijken en gezamenlijke problemen in meer besloten verband naar voren te brengen. Dr. ir. Feekes geeft hierop aanvulling: Voorheen bestond de N.K.B. naast de vakgroep kwekershandelaren. Bij onderlinge afspraak hield eerst genoemde zich in de eerste plaats bezig met meer economische aangelegenheden. Inmiddels is 5 jaar geleden de Stichting voor Plantenveredeling (SVP) onstaan en op belangrijke wijze gefinancierd door het bedrijfsleven en de staat. Beproeving in het buitenland naar Feekes en Haisma.

Bestuur 1955

M.J. Rademakers voorzitter W. Feekes secretaris/penningmeester J.A. Crebas F.J. Bruinsma Colijn assistent secretaris Ir. G.A. Thijn adviserend lid

Excursies

De vereniging kent een rijke traditie in het organiseren van excursies naar binnen- en buitenland. Om kennis te nemen van het kwekerswerk elders worden vanaf begin 60-er jaren excursies georganiseerd. Hiernaast een aantal verslagen die bewaard zijn gebleven.

Werkzaamheden van de

vereniging

Bespreking van de resultaten van de werkgroep aardappelen van de N.K.B. (en de SVP) De heer M.J. Rademakers is lid van genoemde werkgroep.

Kweekdoel

Het kweekdoel lag bij de oprichting van de vereniging nog sterk op het vinden van een goed consumptieras. Lange tijd is er gezocht naar een Bintje vervanger. De opkomst van de aardappelmoeheid en de mogelijkheden van resistentie in te kruisen bracht daar verandering in. Ook de verdeling op Phytophthora resistentie had in de begin jaren veel aandacht. Met het doorbreken van de Resistentie factoren en de steeds betere gewasbeschermingsmiddelen daalde de aandacht. AM kwam op de eerste plaats. Het keerpunt ligt rond 1980, waarna Phytophthora hernieuwde aandacht krijgt. De opkomst van de verwerkende industrie, vooral de verwerking tot frites, heeft aanvankelijk weinig invloed op de kweekactiviteiten. Dat zal mede gekomen zijn door de geschiktheid van het ras Bintje voor de industrie. Echter, na het droge jaar 1976 met de enorme luizenvluchten die hoge percentages afkeuringen tot gevolg had is er meer gekweekt op andere frites geschikte rassen.

De 2e 25 jaar

Bij de overheid is het beleid “bezuinigen, bezuinigen” een zwaarwegend motto. Prioriteit en Profijtbeginsel is het motto.Landbouwkundig onderzoek wordt gereorganiseerd, instituten worden afgebouwd of gesloten. De handelshuizen nemen steeds meer taken over. Ook het rassenonderzoek aardappelen moet op een andere manier gestalte krijgen. Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek C.G.O. wordt door de NAK tuinbouw opgezet. Zowel kleine tot middelgrote kwekers alsmede grote handelshuizen zijn betrokken bij de kwekersvereniging. excursie Duitsland 1961 IJsselmeerpolders IJsselmeerpolders excursie Frankrijk 1963 IJsselmeerpolders excursie Luxemburg en Belgie excursie DDR 1968 excursie West Duitsland 1987
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland