© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 13 juli 2024
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland

Welkom

bij de Aardappelkwekersvereniging

Midden Nederland

Tollebeek

De Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland is een vereniging met enthousiaste leden uit de gehele aardappelsector. Nederland is een bijzonder land zeker voor wat betreft het aardappelkweekwerk. Aanvankelijk waren het eenlingen zoals Geert Veenhuizen en meester de Vries die zich bezig hielden met het vermeerderen van aardappelen vanuit zaad. Door selecteren van de uit het zaad opkweekte klonen zocht men naar nieuwe rassen die een verbetering waren op de bestaande rassen. Halverwege de twintigste eeuw ontstonden verenigingen, organisaties en kweekbedrijven die zich gingen toeleggen op het kweken van nieuwe rassen voor diverse afzetmarkten. Handelshuizen zagen hierin een kans om hun marktpositie veilig te stellen en meer profijt te kunnen hebben van de door hunzelf ontwikkelde rassen. In het boek “door eendrachtige samenwerking” wat Dr.ir. Jan van Loon presenteerde ter gelegenheid van zijn promotie op 15 mei 2019 wordt uitgebreid ingegaan op deze ontwikkelingen. NIEUW: Voor engelse versie klik hier

Missie van de

vereniging

De aardappelkwekersvereniging heeft ten doel om haar leden de gelegenheid te geven nieuwe zaailingen te laten beproeven en onafhankelijk te laten beoordelen op diverse aspecten. Zowel veldomstandigheden als kwaliteitsaspecten van de aardappelknollen worden door de proefveldcommissie beoordeeld. Dit gebeurd op het centrale proefveld op de Dr. Oortwijn Botjeshoeve te Tollebeek (gangbaar) en op een Bio proefveld tussen Tollebeek en Urk. Bij Agrico Research worden de zaailingen gekookt, gefriet en gechipt.
© Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland te Tollebeek 13juli2024

Welkom

bij de Aardappelkwekersvereniging

Midden Nederland

Tollebeek

De Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland is een vereniging met enthousiaste leden uit de gehele aardappelsector. Nederland is een bijzonder land zeker voor wat betreft het aardappelkweekwerk. Aanvankelijk waren het eenlingen zoals Geert Veenhuizen en meester de Vries die zich bezig hielden met het vermeerderen van aardappelen vanuit zaad. Door selecteren van de uit het zaad opkweekte klonen zocht men naar nieuwe rassen die een verbetering waren op de bestaande rassen. Halverwege de twintigste eeuw ontstonden verenigingen, organisaties en kweekbedrijven die zich gingen toeleggen op het kweken van nieuwe rassen voor diverse afzetmarkten. Handelshuizen zagen hierin een kans om hun marktpositie veilig te stellen en meer profijt te kunnen hebben van de door hunzelf ontwikkelde rassen. In het boek “door eendrachtige samenwerking” wat Dr.ir. Jan van Loon presenteerde ter gelegenheid van zijn promotie op 15 mei 2019 wordt uitgebreid ingegaan op deze ontwikkelingen. NIEUW: Voor engelse versie klik hier

Missie van de vereniging

De aardappelkwekersvereniging heeft ten doel om haar leden de gelegenheid te geven nieuwe zaailingen te laten beproeven en onafhankelijk te laten beoordelen op diverse aspecten. Zowel veldomstandigheden als kwaliteitsaspecten van de aardappelknollen worden door de proefveldcommissie beoordeeld. Dit gebeurd op het centrale proefveld op de Dr. Oortwijn Botjeshoeve te Tollebeek (gangbaar) en op een Bio proefveld tussen Tollebeek en Urk. Bij Agrico Research worden de zaailingen gekookt, gefriet en gechipt.
Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland